Zásobníky

V portfóliu G-TEM sú primárne dva typy zásobníkov na vodu:
Prvú kategóriu tvoria akumulačné zásobníky teplej aj studenej vody pre vykurovacie a chladiace sústavy
Druhá kategória zásobníkov TÚV je určená pre centrálny ohrev teplej úžitkovej vody , predovšetkým v spojení s tepelnými čerpadlami.Akumulační zásobníky

Akumulačné zásobníky teplej aj studenej vody pre vykurovacie a chladiace sústavy

Zásobníky na TUV

Zásobníky G-TERM pre centrálne ohrev teplej úžitkovej vody sú určené predovšetkým pre spojenie s tepelnými čerpadlami.

Wassererwärmer EcoPack

Úsporný prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody EcoPack s výkonom 38 až 100 kW.