Tepelné čerpadlá nad 20 kW

Tepelné čerpadlá Waterkotte nad 20 kW sa využívajú predovšetkým pre vykurovanie a chladenie väčších objektov. G-TERM má v ponuke tiež tepelné čerpadlá Waterkotte s výkonom až 500 kW, ktorá inštaluje predovšetkým v priemyselných objektoch.

Priemyselné tepelné čerpadlá

Veľké priemyselné tepelné čerpadlá môžu ako primárny zdroj energie (tepla či chladu) využívať vodu zo studne, potoka či kanalizácie, potom ide o typ tepelné čerpadlo voda-voda. Pri priemyselných tepelných čerpadiel typu zem-voda slúži ako primárny zdroj tepla hĺbkové "suché" vrty alebo zemné kolektory.


Typy inštalácií priemyselných tepelných čerpadiel nad 50 kW

Typy inštalácií tepelných čerpadiel nad 50 kW

voda / voda

vrt / voda

kolektor / voda
Tepelná čerpadla DS 5050T

Tepelné čerpadlá rady Eco Touch DS 5050T sú vďaka výkonu v rozsahu 30 až 50 kW určené pre vykurovanie väčších objektov. Obsahujú tandem kompresorov typu Scroll. > Využitie vo väčších vilách, penziónoch a priemyselných areáloch


Tepelná čerpadla DS 5110

Tepelné čerpadlá rady DS 5110 dosahujú výkon 46 - 110 kW.
Zariadenie obsahuje tandem kompresorov typu Scroll. Dokážu vykúriť
priestory o ploche až 3150 m2.
 > Uplatňujú sa vo veľkých objektoch a tiež v priemysle

Tepelná čerpadla DS 5240

Tepelné čerpadlá rady DS 5240 dosahujú výkon 57 - 231 kW.
Dosahujú výstupnej teploty až 70 ° C. Dokážu vykúriť plochu až 6600 m2. 

> Vhodné pre veľké objekty, ale tiež verejné bazény či výrobné procesy

Tepelná čerpadla DS 6500

Tepelné čerpadlá rady DS 6500 dosahujú výkon 164 - 485 kW.
Sú tak najvýkonnejšími tepelnými čerpadlami na trhu. 

> Použitie je hlavne vo verejných budovách, obchodných centrách či výrobných areáloch