Zásobníky

rietokový ohrievač EcoPack

Wassererwärmer EcoPack


Úsporný prietokový ohrievač teplej úžitkovej vody EcoPack s výkonom 38 až 100 kW. Prietokový ohrievač vody Waterkotte EcoPack bol vyvinutý pre vysoko efektívny ohrev teplej vody. Tento typ prietokového ohrievača nie je riešený klasicky elektrickou vykurovacou patrónou alebo výmenníkom v zásobníku ako iné elektrické prietokové ohrievače vody. Prietokový ohrievač EcoPack využíva pre ohrev vody energiu zásobníka, ktorý je ohrievaný tepelným čerpadlom, solárnym systémom alebo iným zdrojom tepla. Týmto je dosiahnuté ekonomického a veľmi rýchleho ohrevu teplej úžitkovej vody. Oproti ohrevu bežným elektrickým prietokovým ohrievačom či bojlerom možno dosiahnu úspory až 65% energie.

Nízke náklady vďaka prietokového ohrievača vody EcoPack
Výkonný prietokový ohrievač Waterkotte EcoPack dodáva za veľmi nízke náklady na energiu kedykoľvek potrebné množstvo teplej vody. Požadovaná teplota vody je veľmi ľahko nastaviteľná elektronickým regulátorom. Na displeji je možné zobraziť aktuálne prevádzkové hodnoty - teplotu a prietokové množstvo. Vzhľadom k malému objemu vody v jednotke je minimalizované riziko tvorby baktérie Legionella. Prietokový ohrievač vody EcoPack je dodávaný v štyroch výkonových stupňoch - 38kW, 54kW, 80kW a 100kW.


Základné technické dáta:
výkon 38 - 100 kW
príkon čerpadla a regulátora 1,76 W
hmotnosť 21 - 27 kg

Benefity:
inteligentný a úsporný systém prípravy TÚV
úspora 65% energie
rýchly ohrev
jednoduché ovládanie
bez údržby
rýchla montáž